Populisme. ‘populus’, wat volk betekent. De populist zegt namens

Populisme. Het is
een politieke stroming die sommige politieke partijen gebruiken, waarin het
volk naar de mond wordt gepraat en ‘de gewone burger’ recht tegenover ‘de
elite’ wordt gezet. (Becker, 2017) Ze wekken de illusie dat problemen eenvoudig
opgelost kunnen worden. Het woord populisme komt van het Latijnse woord
‘populus’, wat volk betekent. De populist zegt namens het volk te spreken om
hiermee stemmen te winnen van datzelfde volk. Steeds weer weet hij het volk zo
te bespelen dat hij veel macht krijgt. We blijven het zien terugkomen, als was
het een vast patroon: Hitler, Wilders en Le Pen zijn nog maar enkele
voorbeelden van een ellenlange lijst van populisten die het is gelukt om voet
aan grond te krijgen. Maar hoe komt het dat juist zij steeds worden gekozen
door het volk?

Vanaf het moment
dat de wereldcrisis in 1929 uitbrak, begon de populariteit van de NSDAP, de
partij van Hitler, te groeien. In 1930 scoorden de 18,3 procent van de stemmen
en waren ze opeens de grootste partij. In 1932 kwamen ze zelfs op ca. 35
procent (Melching, 2013). De NSDAP beloofde het volk dat ze de welvaart weer
terug zouden brengen en de economie weer op zouden bouwen. Dit een typisch
voorbeeld van populisme. Na de Eerste Wereldoorlog moest Duitsland opnieuw
opgebouwd worden. De partij van Hitler beweerde dat zij dit wel konden en
zouden doen. Ze beloofden het volk precies dat wat ze willen horen (Gendler en
Hazard, 2016).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Niet alleen in
het verleden hebben we te maken gehad met populisme. Ook op dit moment zien we
nog populisten, ook in Nederland. De PVV, de partij van Wilders, is een echt
populistische partij. Zij schetsen een beeld waarin er een elite is, die alles
afpakt van het volk, van de ‘gewone man’ (Wilders, 2015). Een zin uit hun
partijprogramma is bijvoorbeeld: “In plaats van het financieren van de hele
wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de gewone
Nederlander.” Er wordt boosheid opgeroepen naar andere bevolkingsgroepen, en
benadrukt dat er meer aandacht, meer geld naar de ‘gewone burger’ moet. Ze
beloven een heleboel, maar als je door het partijprogramma leest, zie je dat er
eigenlijk niets goed beargumenteerd wordt. (PVV, 2017)

 Ook in Frankrijk is er op dit moment een grote
rechts-populistische partij: Front National onder de leiding van Marine Le Pen.
Als eerste heeft ze, om het volk te bereiken, zichzelf laten restylen. Zo kwam
ze vriendelijker en verzorgder over waardoor het volk eerder geneigd is op haar
te stemmen. Haar standpunten komen voor een deel overeen met die van de
Nederlandse partij de PVV. Vluchtelingen en Moslims worden aangewezen als
zondebok. Ook wil ze iets gaan doen aan de werkeloosheid in Frankrijk. In
Frankrijk zien burgers zichzelf als slachtoffer van de globalisering en vinden
dat ze erop achteruit zijn gegaan. Deze punten gebruikt ze slim om op het volk
in te spelen. (Renout, 2017)

x

Hi!
I'm Marcella!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out