Voordat Europese Unie behoren. 26 landen zijn samen verenigd

Voordat wij overgaan tot het
in kaart brengen van verschillen tussen Kaunas Airport en Eindhoven Airport,
volgen eerst drie voorbeelden van de wijze waarop de veiligheid in terminals
geregeld is: passagiers uit Schengen- of Non-Schengengebied, online inchecken
en security check.

Passagiers uit Schengen- of
Non-Schengengebied

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Erg belangrijk bij de veiligheid
op en rondom het vliegveld is de controle over wie zich in de terminals
bevindt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Schengengebied en Non-Schengengebied.
Deze laatste omvat landen die niet tot de Europese Unie behoren. 26 landen
zijn samen verenigd tot het Schengengebied,
hetgeen betekent dat er een vrije toestroom van goederen, diensten en personen
tussen deze landen mogelijk gemaakt is. Er is dus een geen paspoortcontrole
nodig, waardoor het gehele proces van vliegen versneld wordt.

 

Online inchecken

Maatschappijen raden het hun
passagiers aan om online in te checken. Dit voorkomt dat passagiers onnodig
vroeg naar het vliegveld komen. Voor grote vliegvelden kan dit erg belangrijk
zijn. Daarvoor zijn 2 redenen:

1.    Passagiers komen later aan op het vliegveld. Daardoor wordt
drukte vermeden. Hierdoor blijft de veiligheid gewaarborgd.

 

2.    Door online in te checken, kunnen passagiers, indien zij
alleen handbagage met zich meedragen, meteen door naar de gate. Door het
inchecken online uit te voeren, wordt het hele proces versneld. Ook dit zorgt
ervoor dat drukte wordt vermeden en de veiligheid rondom en op het vliegveld
verzekerd blijft.

Op een klein vliegveld als Kaunas Airport, zouden
maatregelen als deze niet veel invloed uitoefenen op de drukte in de vertrekhal.
Zij hebben namelijk maar een aantal vluchten per dag. Echter op vliegvelden als
Schiphol, waar tientallen vliegtuigen per minuut kunnen vertrekken, kunnen deze
maatregelen van grote invloed zijn.              Passagiers zullen zich minder lang in de terminal
vinden, wat betekent dat in het geval van bijvoorbeeld brand, deze plek door de
brandweer sneller bereikt kan worden. Op Eindhoven Airport kunnen dergelijke maatregelen
ook van belang zijn, maar lang niet zoveel ‘winst’ opleveren, zoals bij een internationaal
vliegveld als Schiphol.

Security
check

Het verplichte onderzoek dat elke passagier dient te
ondergaan. Indien men enkel handbagage met zich meebrengt, kan hij/zij meteen
hiernaartoe. In alle andere gevallen dient met de bagage in te checken. Bij de
security worden passagiers gecontroleerd of zij aan de wettelijke
internationale voorwaarden doen om naar het vliegtuig door te mogen.

Hierdoor zijn de volgende zaken verboden:

·        
Vloeistoffen met een grotere inhoud dan 100 ml.

·        
Wapens (messen, geweren, bommen etc.)

·        
Drugs (toevoer)

·        
Ontvlambare vloeistoffen

·        
Voorwerpen waarmee anderen letsel kan worden
aangebracht      

·        
Gassen

·        
Etc.

Door
het verbieden van bovenstaande producten, stoffen en zaken wordt zowel de
veiligheid op de grond als in de lucht voor bemanning en medepassagiers
gegarandeerd. Het is wel toegestaan om vloeistoffen met een inhoud van meer dan
100 ml in te checken in de bagage. Dat betekent dat de bagage vervoerd wordt in
het ruim van het vliegtuig. Andere genoemde punten blijven strikt verboden.

Deze veiligheidsredenen zijn vooral van dienst zien 09/11;
op deze datum vonden      ‘s ochtends
vier terroristische aanslagen plaats met behulp van gekaapte
passagiersvliegtuigen in het noordoosten van de Verenigde Staten.

 

Ingecheckte
bagage

Wat gebeurt er met ingecheckte bagage? Op het moment dat de
bagage wordt ingecheckt, wordt er op de koffer/tas een sticker geplakt met de
naam en vluchtgegevens van de passagiers. Vervolgens wordt deze bagage over een
band naar een security ruimte vervoerd, waar ook personeel aanwezig is om te
checken of de bagage aan de voorwaarden voldoet. Als dit niet zo is, en het
personeel het vermoeden heeft dat de ingecheckte bagage middelen bevat die ook
niet in het ruim vervoerd mogen worden, wordt de passagier omgeroepen om zich
te melden bij een security point. Er
wordt hem/haar gevraagd de koffer te openen, om deze hypotheses uit te sluiten.
Als het wel verboden middelen bevat, die in het algemeen wel legaal zijn, mag
de passagier regelen dat een bekende dit op komt halen.                        Vervolgens vervolgt de bagage alsnog
zijn reis naar het ruim van vliegtuig.

Als ingecheckte bagage kwijt raakt, door welke reden dan
ook, en het personeel is niet in staat om contact te leggen met de eigenaar,
dan wordt de bagage volgens de wet een half jaar bewaard. Als er na een half
jaar niemand is geweest om de bagage op te halen, dan wordt deze weggegooid.

 

Verschillen
in veiligheid tussen vliegvelden

Verschillen qua veiligheidsprincipes zijn er vrijwel niet.
Binnen de Europese Unie gelden bepaalde wetten, waar elk vliegveld zich aan
dient te houden. Doet het dat niet, dan loopt het een risico beboet te worden.
Wel zijn er grote verschillen in de hoeveelheid veiligheidsmaatregelen die op
een vliegveld genomen worden. De oorzaken hiervan zijn voornamelijk risico’s.

Een aantal voorbeelden:

Ø Kaunas
Airport ontvangt zo’n 1.200.000 passagiers per jaar. Er is weinig kans op
terroristisch aanslagen. Er is dus slechts een beperkte hoeveelheid personeel
nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Ø Brussel
Airport: In maart 2016 werd in de terminal op het vliegveld een aanslag
gepleegd. Sindsdien zijn de veiligheidsmaatregelen gedurende een aantal maanden
scherp toegenomen. Zo werd men voor het toetreden van de terminal al
gecontroleerd op het bezit van explosieven. Om aan deze extra
veiligheidsmaatregelen te voldoen, is een enorme hoeveelheid extra mankracht
nodig. Personeel wordt gedurende een periode meer ingezet.

Ø Amsterdam
Airport: Een groot vliegveld. Vanwege de enorme hoeveelheid dagelijkse passagiers
is de kans op een aanslag groter dan op een kleiner vliegveld. Om de veiligheid
van alle passagiers te waarborgen, zullen er meer veiligheidsmaatregelen
genomen moeten worden. 

x

Hi!
I'm Marcella!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out